Saturday, October 8, 2016

Morning - утро

#утро #morning

A photo posted by Vasiliy S. Znamenskiy (@znamenski) on